ELMAX Serwis Profesjonalne Instalacje Elektryczne. Bezpieczeństwo to nasz priorytet.

Sprawdź nasz sklep internetowy
Normal_img-20120720-00326

Pomiary instalacji odgromowych

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji odgromowej w zakresie poziomu rezystancji uziomu i pomiarów ciągłości przewodów.

Badania okresowe instalacji odgromowej obejmują:

  • Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
  • Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
  • Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
  • Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Po zakończonych pomiarach przekazujemy niezbędne protokoły potrzebne do okazania podczas kontroli. Protokoły pokontrolne potwierdzają, że instalacja odgromowa nadaje się do użytkowania i spełnia określone normy. 

Wszystkie pomiary elektryczne dokumentowane są według obowiązujących norm i przepisów.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego:

1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
2. Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
5. Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
6. W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.

Konserwację i sprawdzenie instalacji piorunochronnej powinien dokonywać specjalista z dziedziny ochrony odgromowej.

Nasz konsultant przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i będzie z Tobą w stałym kontakcie.

 

UMÓW SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ  TEL.667667666