ELMAX Serwis Profesjonalne Instalacje Elektryczne. Bezpieczeństwo to nasz priorytet.

Sprawdź nasz sklep internetowy
Normal_pomiary-elektryczne1

Pomiary okresowe i odbiorcze

Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej.

Sporządzamy "Oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej" dla Zakładu Energetycznego. DRUK ZI  DRUK OST

 

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe  instalacji elektrycznej.

Pomiary parametrów instalacji elektrycznych  wynikają z potrzeby posiadania informacji  pozwalającej na ocenę techniczną w jakiej znajduje się sieć elektryczna odbiorcza.Budynek powinien posiadać wyniki z pomiarów elektrycznych wykonanych podczas inwestycji, pomiary elektryczne odbiorcze wykonane podczas przekazywania inwestycji do eksploatacji oraz pomiary elektryczne okresowe ( 5 – letnie ),  których przeprowadzenie wynika z przepisów  prawa budowlanego. Firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę na aktualne pomiary elektryczne ich brak skutkuje niewypłaceniem odszkodowania.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłącznika różnicowoprądowego
  • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • lokalizowanie tras kablowych
  • ustalanie kolejności wirowania faz
Pomiary elektryczne wykonujemy w domach prywatnych, firmach, obiektach handlowych, budynkach uzyteczności publicznej, placach budów i innych obiektach.
Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych, tj.: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- lub trójfazowych do 1 kV.
 
Każdy nasz klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami.

Nasz konsultant przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i będzie z Tobą w stałym kontakcie.

 

UMÓW SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ  TEL.667667666